top of page

Amerikanska blåbär

Plantering

Amerikanska blåbär bör planteras i ett soligt och gärna vindskyddat läge.
Blåbärsbusken vill stå fuktigt, däremot trivs den inte på våta ställen.
Att ge plantan rätt jord är viktigt, den trivs i mullrik, lucker och kalkfattig jord.

Gräv en grop som är ca 40 cm djup och minst 60 cm bred och fyll med rhododendronjord och/eller kalkfri torv. Används enbart torv ska den berikas med Rhododendrongödsel.

Glöm inte att samplantera med en annan sort! Planteringsavstånd mellan plantorna kan vara alltifrån 0,5 m till 1,5 m.


Skötselråd

Det är viktigt att gödsla sina buskar för att optimera en rikligare skörd. Kolla gärna ”Att gödsla” för tips och råd kring detta.

Kom ihåg att vattna under torra perioder, jorden bör alltid hållas fuktig så att rotsystemet inte torkar ut.
Vid frostrisk under blomningen, skydda med t ex fiberduk.

Blåbärsbuskar behöver sällan beskäras. Klipp bort torra eller skadade grenar. Även gamla grenar som inte längre ger så många bär kan gallras bort. Varje år efter skörd kan du även klippa bort 2/3 delar av grenar du har skördat bär ifrån. 

Övrigt

Blåbär innehåller C-vitamin, antioxidanter och många mineraler.

Antioxidanten antocyanin är särskilt intressant eftersom den ses som en "föryngringsmedicin". I amerikanska tester blev blåbärsätande möss smartare, fick bättre koordination och bättre minne. Enligt försöken stimulerades t o m bildandet av nya hjärnceller.
Effekten med försenat åldrande av celler gör att bären används mot demens och åldersrelaterade sjukdomar som Parkinsons.
Andra antioxidanter som finns i bären är quercetin och ellagsyra, båda har i studier visat att de kan motverka cancer.
Bären innehåller även fibern pektin som behandlar och förebygger diabetes.

Om blåbär äts regelbundet kan vissa ämnen i bären motverka hjärta- och kärlsjukdomar.
Forskning vid Lunds Tekniska Högskola visar att bärens fibrer kan skydda mot tarminflammationer, och som medicin mot diarré är bären välkända.
Förr såldes blåbärsextrakt på apoteket mot diabetes och feber. De ansågs även vara bra för synen, framförallt mot nattblindhet. Forskning som stöder detta sista påstående saknas dock.
Bären används som färgsättare i vin och kosmetika.

Även allergiker kan äta dessa nyttiga bär, de orsakar inga kända allergiska reaktioner.

 

bottom of page