top of page

ROSOR

Tips & Info

Få Glädje av dina rosor

Rosor har genom de senaste 2-3000 år stått model till en helt otrolig utveckling.

Idag är där en mångfoldighet av växtformer, färger och doftar, och därför kan rosor användas på många olika sätt. 

Den traditionella rosrabatt i trädgården, tillsammans med buskar och perenner i andra rabatter, vid byggnader, och i krukor vid altanen. 

Där är rik möjlighet för att bli inspirerat i det stora utvalg. 

Ifall du önskar mera konkret rådgivning i val av rosor eller annat, är du alltid välkommen att fråga oss på PlantRiket! 

Planterings ställe

Det traditionella rosrabatt placeras så rosorna får så mycket sol som möjligt.

Jo mera sol och värme rosorna får, jo bättre vill de blomstra. 

Rosor gillar inte träck, men vill gärna stå öppet i trädgården, därvid undviker man också fukt, som kan resultera i fläcker på bladen, som skylls angreb av svampsjukdomar. 

Planteras där rosor vid husmuren, så var uppmärksam på att jorden ofta är blandat med sand och byggmaterial, och därför bör jorden bytas i hålet där rosen ska vara. 

När man plantera nära husmuren, är det ofta det torraste ställe i trädgården.

Därför måste man vattna igenom hela växtsäsonen. 

Kraftigt växande klätterrosor är ofta mycket robusta, och de flesta planteringar vid husmuren är vällyckade. 

Planterings tid

Rosor kan köpas och planteras nästan hela året runt, men där är såklart tidspunktar på året där är bättre att plantera rosor än andre. 

Rosor kan köpas barrotade och i krukor. 

De barrotade rosor planteras  bäst från oktober till maj månad. 

Höstplantering är att föredra, då plantan därmed hinner att fästa sig innan växtsäsonen det följande år. 

Man kan plantera hela vinterhalvåret, det kräver dock att jorden är frostfri. 

Rosor i krukor har redan etablerat ett rotnät, och kan därför planteras hela året. 

Det lösa torv kring rötterna blandas gott med jorden i planterings hålet. 

Se till att vattna mycket, när man plantera i sommarhalvåret. 

Vatten, näring och ljus. 

Rosor får aldrig bli klämd i rabatter med andra växter t.eks perenner och buskar. 

Se till att rosorna får tillräckligt med vatten, näring och ljus, när man beskärar och förtunnar grena.

bottom of page