top of page

Garantiregler

För samtliga växtgrupper innebär vår garanti att plantan du köper är frisk och sortäkta.

Alla våra växter håller hög kvalitet och följer GRO:s (Gröna Näringens Riksorganisation) kvalitetsregler för plantskoleväxter. Detta innebär att växterna ska vara sjukdomsfria samt fria från växtskadegörare enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:47) och växtskyddslagen, vid köptillfället.

Vår växtgaranti omfattar ej:

- Skador som uppstår vid hantering/transport.

- Skador som uppstår efter plantering, som bland annat kan bero på vattenföroreningar, växtnäringsbrist, felaktigt PH-värde i odlingssubstratet. Detta utöver felaktig skötsel, växtskadegörare, viltangrepp eller plantering i en för växten ej lämplig växtzon.

- Vinterskador/tjältorka

- Växter som är prisnedsatta FYNDvaror.

- Barrotade växter
- Växter som planterats i krukor, kärl eller liknande.
- Vintergröna växter som planterats efter sista september.
- Vissnesjuka på storblommig klematis.
- Blommande bambu.
- Buxbom som drabbats av buxbomssjukan Cylindrocladium buxicola.
- Perenner, Annueller & krukväxter.

PLANTERA RÄTT!
Det är mycket viktigt att plantering av växter, och skötsel under etableringen utförs på rätt sätt. Om ni är osäkra är det viktigt att ni kontakter oss. 

Om du inte lyckas med någon växt, trots att du har följt våra råd och anvisningar - är det viktigt att du låter växten stå kvar på sin plats och tar kontakt med oss. Ta gärna foto och kom gärna ihåg ditt kassakvitto.

OBS ! Vi har ingen Garanti på Krukor, eller andra trädsgårdsdetaljer som skadas under vintern.

bottom of page