top of page

Att gödsla!

Gödsel av trädgårdens växter under året

 

När växterna skal ha gödsel är det viktigt, att det är en näring där är gjort för rätt växtgrupp.

Ex. Rhododendron, amerikanska blåbär, surjordsväxter behöver näring utan kalk. Denna näringen går under namnet "Rhododendron gödsel". 

Fruktträd, bärbuskar, perenner, prydnadsträd där ger antingen blommor eller frukter, bär behöver en näring där kalium innehållet har det högsta värdet, som lägst 15. 

Gräsmattan där ska växa, och bli grön behöver en näring där Kväveinnehållet har högsta värde.

 

När där gödslas gäller det, att man ska gödsla flera gångar med en liten mängd.

"Gödsla som du kryddar ägget med salt", alltså bara lite gran. 

 

Om det är gamla träd, stora etablerade buskar kan dem såklart klara någon större mängd, dock är det alltid bättre att gödsla för "lite" flera gångar, än för mycket en gång. 

 

Gödsel kastas ALDRIG på själva växten, utan under, runt kring, så nära marken som möjligt. Man kan gödsla när solen skinnar & man behöver inte vattna efteråt - det hittar själv ner till rötterna. Man behöver inte heller att kratta ner det i jorden.

 

  • 1. gången där ges näring är på slutet av april - början av maj månad.

 

  • 2. gången, 3 veckor efter 1. gången. 

 

  • 3. gången, 3 veckor efter 2. gången.

 

Om växterna har get mycket bär eller blommor, kan dem även få en 4. gång. Denna ges gärna under början av juli månad, eller en månad efter 3. gången. 

 

Under hösten är det bra att ge sina växter "Höstgödsel". Denna speciella sorts näring innehåller knappt något kväve, och fosfor - men mycket Kalium, vilket bidrar till att allt växtens kraft och energi bibehållas i rötterna, under vintern. Då kan plantan vila sig i lugn & ro, och fortfarande ha tillräckligt med energi till att "vakna" på våren, när solen börja att värme. 

 

  • Denna gödsel ges bara en gång under slutet av september - mitten av oktober månad. 

bottom of page