top of page

Välj först vad för slags potatis du vill ha beroende på knölegenskaper & när du önskar att skörda den.

Använd alltid stadsplomberad kvalitetssäkrad sättpotatis(utsäde), då detta är en garanti för att få friska & rika skördar. Klassificerat basutsäde är av högsta tillgängliga kvalité. 

TIPS TILL ODLING AV 

1. VAL AV SÄTTPOTATIS

2. Förgro din potatis

Plocka först potatisen ur förpackningen & placera potatisen förslagsvis var för sig i en äggkartong i ett frostfritt utrymme.

Det ska ske några veckor före plantering.

Sättpotatisen kommer då att få groddar, som gör att potatisen växer fortare när den väl är planterad.

​Förgroning är inte nödvändigt, men det ger en snabbare skörd!

3. Jordförberedelser & plantering

Att odla potatis är enkelt! 

Välj ut en plats i trädgårdslandet och jordförbättre, med antingen komposteret kogödsel/hönsgödsel, kompost eller vanlig planteringsjord. Du kan såklart också odla potatis i pallkragar! 

Grundgödsla sedan jorden med exempelvis organisk- eller konstgödsel.

Bearbeta jorden väl (till 15-20 cm djup) & gör hål för sättpotatisen, detta göras vid att gräva en lång rand (se tabellen nedan för sättavstånd, radavstånd och sättdjup).

​Tänk på att groddarna ska vara uppåt!

POTATIS!

5. Skörda din potatis

Innan du tar upp din potatis, skrapa bort lite jord så du ser om potatisen har uppnått önskat storlek.

Vill du lagra in din potatis för senare konsumtion, klipp av blasten och låt potatisen ligga kvar i jorden 2-3 veckor.

Då bildar potatisen tjockare skal och klarar lagringen bättre.

Lagringsmaterial: Säckvävssäckar, trälådar, papperspåsar då det är luftigt. 

Lagringslokal/rum: Svalt, frostfritt, luftigt och mörkt. Bäst är vid temperatur mellan 5 & 15°C.

4. Odling

När du väl har satt ner sättpotatisen i jorden, gäller det att vattna ofta, speciellt är detta viktigt vid torka.

Luckra jorden efter hand & rensa bort allt ogräs.

Kupa upp jord kring potatisplantan när den är ca. 10-15 cm. hög. (knölar där utsätts för ljus blir gröna, och oätliga)

Täck knölarna inte bladen!

6. förvaringsrekommendationer

Du kan även odla potatis i exempelvis pallkrage & i hink. 

​Gör då enligt nedan.

i pallkrage..

i HINK..

1. Välj ut en solig plats i trädgården

2. Fyll på med plantjord & långtidsverkande gödsel. Om du lägger fiberduk under pallkragen måste du sätta två på veranda.

3. Sätt potatisen ca 5 cm under jord niveau. 

4. För snabb uppkomst & tidig skörd, täck pallkragen med odlingsväv.

6. Vattna & kupa upp jord runt knölarna allt eftersom blasten växer.

1. Odlia i dränerade stora krukor, eller hinkar.

2. Fyll i 10 cm. jord, sätt en eller flera potatisar och fyll sedan så potatisen täcks med ca. 5 cm. jord. Gödsla med antingen biologisk- eller konstgödsel. 

Vid frostrisk ta in odlingskärlet!

3. Fyll på med mer jord när plantan kommer upp. Upprepa tills kärlet är fullt.

4. Varm placering ger tidig skörd; Dock högst 25°C.

5. Vattna ofta vid torka.

SKÖRDA & NJUT!!

bottom of page