top of page

Sparris -

Köksträdgårdens Drottning

Odla sparris

Sparris kommer som långa rötter med groddar överst. Dessa rötter kan planteras direkt när jorden har blivit varm och torkat upp, efter vinterns fukt.

 

Jord och läge för din sparris

Jorden ska vara djup och väldränerad, gärna sandig och med lite lera. För grön sparris passar vanlig trädgårdsjord bra. Blanda i kogödsel eller brunnen kompostjord. Sparris vill stå i öppet, soligt läge. Sparris vill gärna ha värme när den växer men brukar övervintra bra t.o.m längs Norrlandskusten.

 

Plantering av sparris

Lägg gärna plantorna i blöt i ljummet vatten några timmar före planteringen. Avstånd mellan plantorna ca 25−40 cm. Gräv en fåra som är 15−16 cm djup och ca 20 cm bred i botten. Bred ut rötterna som en solfjäder. kupa med jord så att hela plantan täcks ordentligt, kupa med mera jord under sommaren.

 

Vatten och näring

Vattna igenom väl vid planteringen och under sommaren när det behövs. Sparris vill ha mycket näring. Rensa kontinuerligt bort ogräset så att det inte tar näring. Första året gödslas jorden med 0,5 kg fullgödselmedel (NPK) per 10 kvm före planteringen och samma mängd ges vid midsommartid. Gödsla inte mer senare under säsongen. Följande år ges ca 1−1,5 kg per kvm varav hälften direkt efter skörd och resten vid midsommar. Vill du odla ekologiskt, kan du ge 3-4 kg komposterad eller torkad hönsgödsel istället för 1 kg NPK.

 

När skördas sparrisen

Första året behöver sparrisplantorna växa till sig, då skördas de inte alls. Om plantorna utvecklats bra andra året efter plantering, kan du skörda ett par av de första späda sparrisskotten när de vuxit upp till ca 20 cm höjd men innan knopparna slår ut. Låt sedan resterande skott växa upp och ge kraft åt plantan. Tredje året kan du skörda normalt under maj månad, senare år även en bit in i juni. Ta alla skott på en gång när du väl skördar, även de tunna, annars slutar plantan att sätta nya skott. Fjärde till femte året kan du skörda fram till midsommar men aldrig längre.

bottom of page